Crosman Custom Axelstöd till modell 2240, 2300T,1377C